;
< Jak grają ludzie - gry psychologiczne
15.05.2017
Kategoria: Aktualności, Szkolenia, Oferta

Racjonalna Terapia Zachowań - szkolenie z możliwością dofinansowania do 80%


Racjonalna Terapia Zachowania (oryg. Rational Behavior Therapy – twórca: Maxie C. Maultsby) to uniwersalny poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej przydatny zarówno w psychoterapii, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, jak i w pracy rozwojowej, w profilaktyce, coachingu i każdej pracy z klientem.

Spośród różnych metod poznawczo-behawioralnych, program ten wyróżnia się zestawem szczegółowo opracowanych technik autoterapeutycznych, które pozwalają klientowi na szybkie rozpoczęcie samodzielnej pracy. W podstawowej formie są one przeznaczone dla osób dorosłych i młodzieży. U dzieci można stosować wybrane elementy.

W przypadku osób pracujących w różnych zawodach pomocowych (np. lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, nauczyciele) program RTZ stosowany na sobie nie tylko przekłada się na komunikację z innymi ludźmi i jakość pracy, ale również może być skutecznym elementem profilaktyki wypalenia zawodowego.

Szkolenie RTZ I ma charakter zarówno teoretyczny (wykłady i dyskusje w grupie), jak i warsztatowy. 

Podstawowe założenie w Racjonalnej Terapii Zachowania brzmi następująco: “To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach”.

Cel szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi założeniami teoretycznymi i wybranymi technikami RTZ, które będą mogli wypróbować na sobie. Spodziewany efekt to lepsze zrozumienie reakcji emocjonalnych własnych i innych osób, a także zagadnień związanych z motywowaniem (się) do działania. W dalszej perspektywie uczestnicy, którzy przećwiczą poznane techniki na sobie, będą mogli wykorzystać je w pracy z klientami.

W warsztatach może wziąć udział każdy zainteresowany, bez względu na posiadany zakres wiedzy psychologicznej i praktykę pracy z innymi ludźmi/klientami.

Uniwersalność prezentowanej koncepcji pozwala na jej zastosowanie w różnych obszarach naszego życia. 

Prowadząca:

Agnieszka Hottowy - psycholog, od 2005 roku trener Racjonalnej Terapii Zachowania (aktualnie z tytułem Master Trainer), terapeutka terapii simontonowskiej; w latach 2002-2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej” (z 2013 roku).

Szczegółowy program szkolenia

Dzień I, piątek, godziny: 16.00 – 20.00 (przerwy kawowe):

Wprowadzenie, kontrakt grupowy, program warsztatów

Źródła i podstawowe cechy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

Podejście do klienta oraz rola terapeuty/trenera w RTZ

Diagnoza i kontrakt w RTZ

Model ABCD Emocji (ćwiczenia)

Licz się ze słowami – wpływ języka na nasze emocje i działania

Dzień II, sobota, godziny: 9.30-17.30 (przerwy kawowe + obiadowa)

Radzenie sobie ze złością a semantyka: racjonalne i nieracjonalne rozumienie pojęcia powinności

Komunikacja z pacjentem/klientem w RTZ na różnych etapach pracy

Motywacja i nadzieja w procesie zmiany

Pięć Zasad Zdrowego = Racjonalnego Myślenia (ćwiczenia)

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

Racjonalna Samo-Analiza (RSA): wprowadzenie do pracy z przekonaniami

RSA – ćwiczenia praktyczne

Praca z wyobraźnią w RTZ (Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna) – utrwalanie efektów pracy z przekonaniami

Neurofizjologiczne podstawy RTZ

Edukacja i re-edukacja emocjonalna: uczenie się i przeuczanie reakcji emocjonalnych

Dysonans poznawczo-emocjonalny, radzenie sobie z oporem w terapii

Model stadiów zmiany (Prochaska): jak ludzie się zmieniają? Prekontemplacja, kontemplacja, przygotowanie, działanie, utrzymanie, zakończenie

Dzień III, niedziela, godziny: 9.30-14.30 (przerwy kawowe)

Praktyczna praca nad RSA w grupie (ćwiczenia)

Chaos zmiany: ogólna teoria systemów i teoria chaosu w psychoterapii

Praca z wybranymi problemami (poczucie niesprawiedliwości, lęk, lęk przed śmiercią, choroby somatyczne, poczucie niższości i poczucie winy, depresja)

Wypalenie zawodowe: etiologia, zapobieganie i leczenie

Podsumowanie warsztatów, zakończenie

Informacje o szkoleniu

Termin: 9 - 11.06.2017r.

Miejsce: Olsztyn

Cena trzydniowego szkolenia: 

- 560 zł netto w przypadku płatności do 10.05.2017r.

- 650 zł netto w przypadku płatności po 10.05.2017r.

Cena obejmuje:

- udział w szkoleniu,

- przerwy kawowe,

- materiały szkoleniowe,

- certyfikat.

Istnieje możliwość dofinansowania udziału w szkoleniu dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców i ich pracowników nawet do 80%. 

Przy maksymalnym dofinansowania koszt szkolenia wynosi 130 zł netto.

Kontakt

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@instytut.olsztyn.pl telefonicznie 606 326 324 lub 600 343 225

Zapraszamy :-)


Facebook