;

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Rozwojowych z Uśmiechem

Stowarzyszenie jest organizatorem Festiwalu Rozwoju i Inspiracji BabaFest, organizowanego corocznie od 2011 r.

Więcej informacji na babafest.pl 

Celem Stowarzyszenia jest:

-        wszechstronna edukacja i rozwój ludzi ze szczególnym uwzględnieniem kobiet,

-        promowanie i popularyzowanie rozwoju osobistego,

-        popularyzowanie nauki, kultury, sztuki, sportu i innych twórczych i aktywnych form życia,

-        wspieranie i upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych ,

-        promocja zdrowia człowieka i profilaktyki prozdrowotnej w tym kultury fizycznej, sportu i turystyki,

-        popularyzowanie i wspieranie działań  na rzecz regionu i miasta oraz ich mieszkańców,

-        wspieranie i promowanie demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Rozwojowych 

                               z Uśmiechem 

ul.Staromiejska 8/9/lok 7,

10 – 018 Olsztyn,

e-mail: biuro@remove-this.babafest.pl


 NIP: 7393855712
 KRS: 0000424270
 REGON: 281418173

Konto Bankowe

Bank BGŻ  07203000451110000002444670

Facebook