;

Świat jest okrągły. Miejsce, które wydaje się końcem,
może okazać się początkiem

Ivy Baker Priest

Facebook