;

Grupy wsparcia

Grupa terapeutyczna to zespół ludzi samodzielnie i wspólnie tworzących bezpieczne dla siebie środowisko, w którym mogą obserwować i przepracowywać swoje trudności, szczególnie dotyczące kontaktów z innymi. Celem pracy jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji, a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą oraz w bardziej przejrzystych relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia skoncentrowana jest na pogłębionym doświadczaniu kontaktu ze sobą i otoczeniem poprzez samoobserwacje, informacje zwrotne od współuczestników oraz indywidualną pracę na forum grupy.

Ogromna siła oddziaływania terapii grupowej wiąże się z możliwością doświadczania, że:

 • nie jestem sam w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia i lęków, a także radości i wzlotów
 • potrafię pomóc komuś innemu, dać mu wsparcie, podzielić się swoim doświadczeniem
 • mogę podzielić się i ujawnić swoje cierpienie lub trudne doświadczenia z historii swojego życia
 • jestem słuchany i zauważany przez innych ludzi, inni uznają moją odmienność i wyjątkowość
 • mogę wysłuchać informacji zwrotnych i odczuć o sobie od innych bez utraty poczucia swojej wartości i godności
 • jestem częścią ważnej dla mnie wspólnoty i czuję się bezpiecznie
 • potrafię przetrwać konflikty i kryzysy oraz nauczyć się konstruktywnie je rozwiązywać, szukając ich sensu i znaczenia w moim życiu
 • potrafię pogodzić się i przetrwać nieuchronność rozstań z bliskimi mi ludźmi.

Uczestnictwo w grupie może stać się wyjątkowym doświadczeniem poznawczym, emocjonalnym i egzystencjalnym, inspirującym i pobudzającym zmiany w zakresie własnego rozwoju oraz podniesienia jakości i satysfakcji z życia.

Grupy wsparcia adresowane są do osób, które:

 • chcą poznać lepiej siebie
 • chcą wiedzieć, jak widzą ich i czują inni ludzie
 • chcą mieć poczucie, że decydują o losach swojego życia
 • chcą czuć się pewnie i bezpiecznie w kontaktach z innymi
 • przeżywają lęki społeczne i niskie poczucie wartości w relacjach z ludźmi
 • nie radzą sobie ze swoją złością i innymi emocjami w kontakcie z ludźmi
 • są zrezygnowane i apatyczne oraz obawiają się innych w kontaktach
 • obawiają się nowego środowiska i zmian w otoczeniu
 • mają blokady w realizowaniu swoich celów i ujawnianiu potencjału

Proponowane rodzaje grup terapeutycznych:

 • Grupa wsparcia dla osób dorosłych poszukujących pozytywnych zmian i rozwiązań w życiu
 • Grupa wsparcia dla rodziców przeżywających trudności wychowawcze
 • Grupa wsparcia dla osób rozwodzących się lub po rozwodach
 • Grupa wsparcia dla młodych mam
 • Grupa wsparcia dla osób starających się o dzieci.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu o ustalonej wspólnie z grupą porze.

Facebook