;

Terapia

Oferujemy terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Terapia pomaga w rozwiązaniu określonego problemu i umożliwia lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i ze światem.

Jest podejmowana w sytuacjach utraty kontroli nad swoim życiem, braku poczucia sensu, nie radzenia sobie w sferze zawodowej lub osobistej, poczucia braku zrozumienia ze strony osób najbliższych, poczucia odrzucenia lub winy, problemów rodzinnych lub problemów w związku partnerskim.

Terapia pomaga w przypadkach typu: depresja, nerwica, stres, wypalenie, zaburzenia zachowania, zaburzenia procesów uczenia się, zaburzenia funkcji poznawczych, bezsenność, DDA, zaburzenia odżywiania, bóle głowy i inne choroby psychosomatyczne.

Na początku każdej terapii zawierany jest kontrakt, w którym określane są cele do realizacji, czas i częstotliwość spotkań (w zależności od potrzeb i rodzaju problemu stosuje się terapię krótkoterminową lub długoterminową).

W ofercie:

  • psychoterapia indywidualna - jest dostosowana do indywidualnych potrzeb osób, które chcą rozwiązać określony problem, ale także do osób, które chcą lepiej poznać siebie - swoje mocne i słabe strony i poprawić funkcjonowanie w społeczeństwie. Wynikiem psychoterapii może być nie tylko rozwiązanie problemu, ale również lepsze zrozumienie siebie i osobisty rozwój.
  • terapia par/małżeństw - polecana nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty, ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby poprawić swoje relacje, nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Na wspólnych spotkaniach można poprawić komunikację w związku, rozpoznać aktualną sytuację pary, jak również każdego z partnerów z osobna. Spotkania mają na celu pomóc partnerom wydobyć aspekty destrukcyjne i trudne oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.
  • terapia rodzin - polegająca na pracy z rodziną nad porozumieniem się, zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami. Sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny mogą być np. problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. Terapia rodzinna pozwala przepracować trudności w relacjach rodzinnych, które utrudniają dobrą i bezpieczną więź.

Facebook