;

Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty skierowane są do osób, które chcą pogłębić własny rozwój osobisty, zdobyć nowe umiejętności psychologiczne i poszerzyć już posiadane.

Warsztaty rozwoju osobistego to możliwość pracy w grupie i doświadczenie specyfiki procesu grupowego. To praca nad określaniem własnych granic psychologicznych, budowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie. To doświadczanie i nazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi oraz określanie źródeł emocji pozytywnych i negatywnych. To także możliwość zebrania informacji zwrotnych na temat własnej osoby i porównanie tożsamości własnej z odbiorem przez innych ludzi.

Udział w treningu, dzięki atmosferze akceptacji i nie oceniania, daje szansę odrzucenia masek i ujawnienia swojego prawdziwego "ja". Doświadczenie w takim momencie akceptacji i zrozumienia ze strony innych uczestników grupy pomaga przełamać w życiu opory wobec innych ludzi i decyduje o później­szych zmianach. Służy poszerzeniu własnego funkcjonowania w wybranych aspektach życia, przyczynia się do wzrostu zaufania do ludzi, zwiększa akcepta­cję własnej osoby oraz poprawia ekspresyjność i elastyczność zachowania.

proponowane tematy warsztatów:

  • Komunikacja interpersonalna
  • Asertywność
  • Stres i radzenie sobie ze stresem
  • Agresja - rozumienie, wyrażanie, kontrola
  • Budowanie poczucia własnej wartości
  • Twórcze myślenie

Program warsztatów może być przygotowany indywidualnie i dostosowany do specyfiki grupy i potrzeb zamawiającego.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Facebook