;

Badania

Instytut Rozwoju Człowieka oferuje pełen zakres pomocy psychologicznej i diagnostycznej dla niemowląt, małych dzieci i młodzieży szkolnej.

Psycholog dziecięcy bada, czy zachowanie dziecka i jego rozwój przebiega prawidłowo. Jeśli występują nieprawidłowości, określa jakiego są rodzaju, w jakim stopniu są zdeterminowane organicznie, a w jakim poprzez czynniki sytuacyjne. Jakie są możliwości dziecka. Jakie należy zastosować środki i metody pracy.

Na badanie psychologiczne składają się:

  • wywiad (rozmowa)
  • testy i kwestionariusze
  • próby kliniczne (zabawa, obserwacja)
  • podsumowanie diagnozy

 

Instytut Rozwoju Człowieka jest najlepiej wyposażoną w certyfikowane narzędzia diagnostyczne instytucją psychologiczną w regionie.


Do celów diagnostycznych wykorzystujemy następujące narzędzia badawcze:

INTELIGENCJA i PROCESY POZNAWCZE

• DSR Dziecięca Skala Rozwojowa dla małych dzieci od 2 m-ce do 3 lat  
• Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera dla dzieci w wieku 3-15 lat  
• COLUMBIA – Skala Dojrzałości Umysłowej dla dzieci w wieku 4-10 lat   
• WISC – R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci (wersja zmodyfikowana)           
• WAIS – (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (wersja zrewidowana) 
• TMS – Test Matryc Ravena – dla dzieci, młodzieży, dorosłych w wersji standard  
• TMK - Test Matryc Ravena – dla dzieci w wieku 4-10 lat w wersji kolorowej
• WCST – WISCONSIN – Test Sortowania Kart z Wisconsin dla dzieci, młodzieży i dor.
• APIS – P – Bateria Testów dla uczniów  
• APIS – Z - Bateria Testów dla uczniów, studentów i dorosłych   
• LEKSYKON – Test Językowy LEKSYKON dla młodzieży
• Test 15 Słów (A. Rey)   
• TCT-DP Rysunkowy Test Twórczego Myślenia dla dzieci od 5r.ż., młodzieży i dorosłych 

OSOBOWOŚĆ i ZAINTERESOWANIA

• EPQ – R – 2011 Kwestionariusz Osobowości Eysencka dla młodzieży i dorosłych 
• MSEI- Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny dla młodzieży i dorosłych
• NEO – Pi-R – Inwentarz Osobowości dla młodzieży i dorosłych   
• PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej dla młodzieży i dorosłych
• TRE – Test Rozumienia Emocji dla młodzieży i dorosłych 
• Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
• Test bajek FTT dla dzieci w wieku 6-12 lat      
• Test Piramid Barwnych
• TO-Z – Test Osobowości i Zainteresowań dla młodzieży    
• WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji dla uczniów i dorosłych

PROMOCJA i PSYCHOLOGIA ZDROWIA

• Narzędzia Pomiaru w promocji i psychologii zdrowia  
• Narzędzia Pomiaru Stresu i Radzenia Sobie ze Stresem   

NEUROPSYCHOLOGIA

• DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu wg F. Hillersa dla dzieci, młodzieży i dor.
• TEST d2 – Test do badania uwagi dla dzieci, młodzieży i dorosłych   
• Test Pamięci wzrokowej BENTONA      

 

Facebook