;

Terapia

Oferujemy terapię prowadzoną przez różnych specjalistów dostosowaną do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży.

Terapia to cykl spotkań z terapeutą służący pomocy w trudnych sytuacjach, typu: depresja, nerwica, stres, wypalenie, zaburzenia zachowania, dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, zaburzenia procesów uczenia się, zaburzenia funkcji poznawczych, bezsenność, ADHD, ADD, zaburzenia odżywiania, bóle głowy i inne choroby psychosomatyczne.

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka w domu i w szkole, w środowisku rówieśniczym.

Na początku każdej terapii zawierany jest kontrakt, w którym określane są cele do realizacji, czas i częstotliwość spotkań (w zależności od potrzeb i rodzaju problemu stosuje się terapię krótkoterminową lub długoterminową).

Spotkania terapeutyczne odbywają się zwykle raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie o umówionej porze.

Rodzaje terapii:

  • psychoterapia indywidualna – dopasowana do indywidualnych potrzeb młodego człowieka. Stosowana jest w sytuacjach przeżywania emocji i wewnętrznych konfliktów, które utrudniają podejmowanie działań i osiąganie satysfakcji z życia. Kontrakt terapeutyczny może zostać zawarty na rozwiązanie określonego problemu lub  ogólną poprawę funkcjonowania.
  • terapia rodzin - polegająca na pracy z rodziną nad porozumieniem się, zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawą relacji między poszczególnymi jej członkami. Sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny mogą być np. problemy wychowawcze, szkolne, objawy psychosomatyczne itp. Terapia rodzinna pozwala przepracować trudności w relacjach rodzinnych, które utrudniają dobrą i bezpieczną więź.

Facebook