;

Warsztaty

Oferujemy warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez psychologa, podczas których uczestnicy warsztatów zdobywają wiedzę na temat radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz mają okazję ćwiczyć i utrwalać nabyte umiejętności w praktyce.

Warsztaty mają charakter tematyczny. Pozwalają nauczyć się budowania dobrego kontaktu, zachowania w trudnych konfliktowych sytuacjach z rówieśnikami, rozwinąć zasoby inteligencji emocjonalnej i kreatywności, umiejętności słuchania i konstruktywnego komunikowania własnych uczuć i emocji. Grupy są zwyczaj 6 – 12 osobowe. Możliwe jest także przeprowadzenie zajęć dla całej grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej.

Tematy warsztatów mogą dotyczyć:

  • emocji - rozpoznawania emocji przeżywanych w różnych sytuacjach, umiejętności ich wyrażania, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych. 
  • współpracy w grupie - umiejętności współdziałania z innymi w grupie rówieśniczej, rozpoznawania i wykorzystywania zasobów członków grupy dla wspólnego celu. 
  • umiejętności społecznych – umiejętności komunikowania się, nawiązywania i utrzymywanie relacji.
  • asertywności – umiejętności otwartego wyrażania siebie z zachowaniem szacunku dla siebie i innych
  • kreatywności - odkrycia i wydobycia potencjałów dziecięcej wyobraźni, nauka samodzielnego twórczego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów w praktyce Program warsztatów może być przygotowany indywidualnie i dostosowany do specyfiki grupy i potrzeb zamawiającego.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.

Facebook