;

Konsultacje

Konsultacje polecane są dla szkół, placówek oświatowych i organizacji, które borykają się ze złożonymi problemami oraz dla tych które chcą usprawnić swoją działalność, wprowadzić zmianę lub zrealizować nowy projekt. Systemowe rozumienie sytuacji uwzględnia kontekst organizacyjny, społeczny i osobisty osób zaangażowanych. Pozwala na optymalne zaplanowanie działań, prześledzenie mechanizmu powstawania trudności, problemów, konfliktów, szeroko rozumianych objawów – na przykład negatywnych zachowań – oraz na wydobycie ich funkcji. Dzięki analizie sposobu kształtowania się sytuacji w interakcji pomiędzy ludźmi, jest możliwe wprowadzanie konstruktywnych zmian. Konsultacje pozwalają zrozumieć mechanizm narastania i utrzymywania się trudności, co sprzyja zmianie. Spotkania mogą być prowadzone w siedzibie organizacji/placówki lub w naszym Instytucie.

 

Facebook